Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014 15:15

Αρχαία Αίγυπτος

Ένας από τους σημαντικότερους πρώιμους πολιτισμούς, η παρουσία του οποίου λειτούργησε ρυθμιστικά στην εξελικτική πορεία της ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, είναι εκείνος της Αιγύπτου.

Κατηγορία ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ