Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016 20:38

Η κεραμεική της κλασικής εποχής

Κατά τους πρώιμους κλασικούς χρόνους (475-450 π.Χ.) οι αρχαϊκές συμβατικότητες εγκαταλείπονται, παραχωρώντας σταδιακά τη θέση τους σε μια πιο ελεύθερη απόδοση των μορφών και των συνθέσεων που διακρίνει κανείς στο τοπίο της κεραμεικής.

Κατηγορία ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ